Absolutno

Stará tovární budova
za poštou v Hradci.
Vyrábí… Mraky!

5. 6. 2018