Obětuj život útěkem
od Boha, pod zemí.
Cestou do Ninive.

27. 5. 2018